نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی برنامه های آتی اداره مشاوره برگزار شد

آقای شایق رییس اداره مشاوره ضمن قدردانی از زحمات سرکار خانم رادپور ریاست سابق اداره مشاوره و همکاران ایشان با ارائه گزارشی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در مورد ادارات مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و تلاش بیشتر و هم افزایی بتوانیم همچون گذشته اقدامات موثری را در این دو حوزه اجرا کنیم.

جلسه هماهنگی برنامه های در دستور کار اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی با حضور رییس و کارشناسان این اداره، اداره مراقبت و کارشناسان مشاوره نواحی یک و دوی یزد برگزار شد.

در این جلسه کارشناسان نواحی یک و دوی یزد ضمن تبریک پست جدید آقای شایق به عنوان ریاست اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی برای وی در پیشبرد اهداف این اداره آرزوی موفقیت کردند.

همچنین آقای شایق رییس اداره مشاوره ضمن قدردانی از زحمات سرکار خانم رادپور ریاست سابق اداره مشاوره و همکاران ایشان با ارائه گزارشی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در مورد ادارات مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و تلاش بیشتر و هم افزایی بتوانیم همچون گذشته اقدامات موثری را در این دو حوزه اجرا کنیم.

برنامه ریزی جهت برگزاری مناسب برخی از برنامه های پیش روی اداره مشاوره و بهره گیری هرچه بیشتر از نظرات، پیشنهادات و امکانات نواحی یک و دوی یزد از دیگر بخشهای این جلسه هماهنگی بود.