نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشترک روسای ادارات مشاوره و متوسطه برگزار شد

جلسه مشترک روسای ادارات مشاوره و آموزش متوسطه با حضور خانم رادپور رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی و آقای دهشیری رییس اداره آموزش متوسطه در محل اداره مشاوره برگزار شد.

جلسه مشترک روسای ادارات مشاوره و آموزش متوسطه با حضور خانم رادپور رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی و آقای دهشیری رییس اداره آموزش متوسطه در محل اداره مشاوره برگزار شد.

در این جلسه ظرفیت پذیرش رشته های مختلف پایه دهم در استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین درباره طرحهای مشترک آتی بحث، گفتگو و همانگی های لازم صورت پذیرفت.