نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران کانون های فرهنگی-تربیتی


 

علي سرداري معاونت پرورشی-فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در اين جلسه در سخناني از برگزاري جشنواره دستاوردهاي كانونهاي فرهنگي-تربيتي سراسر كشور در تهران در آينده ي نزديك خبر داد و افزود: حضور فعال نمايندگان  استان و توليدات هنرآموزان كانونها در جشنواره مزبور، فرصتي مناسب جهت معرفي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان يزد مي باشد كه بايد به نحو مطلوب از اين فرصت بهره برداري شود.

 وي همچنين بر اهميت جمع بندي و ارائه گزارش پاياني فعاليتهاي تابستاني كانون ها تاكيد كرد.

در ادامه كريمي كارشناس مسئول كانونهاي استان جزئياتي از جشنواره مذكور ارئه و سپس حضار جلسه نظرات خود را بيان نمودند.