نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مجازی حوزه پرورشی اداره کل با معاونان پرورشی ادارات تابعه

در این جلسه مجازی حسینعلی ملانوری به همراه روسای ادارات امور تربیتی، مشاوره تربیتی و تحصیلی، فرهنگی هنری و اردویی، قرآن عترت و نماز، مرکز مشاوره امام حسین(ع) و سرگروه مشاوره مسائل پیش روی این حوزه را بررسی کرده و با معاونان پرورشی و تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان گفتگو کردند.

جلسه مجازی حوزه پرورشی و معاونان پرورشی ادارات تابعه سراسر استان به منظور پیگیری فعالیتهای پرورشی و فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه مجازی حسینعلی ملانوری به همراه روسای ادارات امور تربیتی، مشاوره تربیتی و تحصیلی، فرهنگی هنری و اردویی، قرآن عترت و نماز، مرکز مشاوره امام حسین(ع) و سرگروه مشاوره مسائل پیش روی این حوزه را بررسی کرده و با معاونان پرورشی و تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان گفتگو کردند.

لازم به ذکر است که با توجه به شیوع ویروس کرونا تا حد امکان جلسات هماهنگی و هم اندیشی معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به شکل مجازی برگزار می شود.