نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مجازی اداره مشاوره با مشاوران شهرستان تفت

با حضور معاون محترم پرورشی اداره کل برگزار شد:
در این نشست علاوه بر سخنان آقای ملانوری و فلاح، آقای رضائیان کارشناس مسئول مشاوره، آقای خدایی کارشناس مشاوره و خانم مختاری سرگروه مشاوره مهمترین برنامه های آتی مشاوره ای را تشریح کرده و به سوالات پاسخ گفتند.

جلسه مجازی کارشناسان اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی با مشاوران شهرستان تفت در حالی برگزار شد که آقای ملانوری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل و آقای فلاح معاون پرورشی و تربیت بدنی در این نشست همراهی داشتند.

در این نشست علاوه بر سخنان آقای ملانوری و فلاح، آقای رضائیان کارشناس مسئول مشاوره، آقای خدایی کارشناس مشاوره و خانم مختاری سرگروه مشاوره مهمترین برنامه های آتی مشاوره ای را تشریح کرده و به سوالات پاسخ گفتند.

مشاوران شهرستان تفت نیز در سخنانی ضمن بیان نظرات خود سوالات و ابهامات خود را در زمینه های هدایت تحصیلی و تولید محتوای مشاوره ای مطرح کردند.