نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سرگروه های پرورشی و درس تفکر وسبک زندگی برگزار شد

جلسه سرگروه های پرورشی با هدف ارتقاء سطح فعالیتهای تربیتی از طریق آموزش – نظارت و انتقال تجارب و نظارت بر کیفیت درس تفکر و سبک زندگی، تشکیل گردید.

جلسه سرگروه های پرورشی با هدف ارتقاء سطح فعالیتهای تربیتی از طریق آموزش – نظارت و انتقال تجارب و نظارت بر کیفیت درس تفکر و سبک زندگی، تشکیل گردید.

به گفته رییس اداره امور تربیتی، در راستای ارتقای سطح فعالیتهای تربیتی از طریق آموزش، نظارت و انتقال تجارب و نظارت بر کیفیت درس تفکر و سبک زندگی، جلسه سرگروه های پرورشی شهرستان ها، مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان یزد تشکیل گردید. زارعشاهی افزود: هدف نهایی تمامی فعالیتهای پرورشی رسیدن انسان به تعالی است و تمام فعالیتهای پرورشی باید ما را دررسیدن به این هدف یاری کند که این موضوع با اهداف سند تحول بنیادین مطابقت دارد.

در این جلسه معاون پرورشی و فرهنگی  اداره کل آموزش و پرورش گفت: افرادی که در حوزه پرورشی فعالیت می کنند انسانهایی علاقمند هستند ولی لزوما همه آنها توانمند نیستند. گروههای آموزشی با برنامه ریزی های هدفمند می بایست موجبات توانمند نمودن این افراد را فراهم نموده و با نوآوری، خلاقیت و راهنمایی به آنها جهت دهد.

آقای سرداری افزود:  وجود جوان ها در آموزش و پرورش به عنوان موتور محرک است و شما به عنوان سرگروه و پیشکسوت باید ایشان را راهنمایی و مدیریت نمایید.