نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه داخلی مسئولان معاونت پرورشی برگزار شد

با حضور معاون محترم پرورشی و روسای ادارات تابعه:
در این جلسه آقایان ملانوری، انتظاری، زارعشاهی، شایق، قطب الدینی، غفاریان و خدایی حضور داشته و موارد پیش روی معاونت پرورشی و فرهنگی را در بخشهای مختلف مطرح نموده و پیگیری کردند.

جلسه داخلی مسئولان معاونت پرورشی با حضور معاون محترم پرورشی و روسای ادارات تابعه برگزار شد.

در این جلسه آقایان ملانوری، انتظاری، زارعشاهی، شایق، قطب الدینی، غفاریان و خدایی حضور داشته و موارد پیش روی معاونت پرورشی و فرهنگی را در بخشهای مختلف مطرح نموده و پیگیری کردند.

در این جلسه ضمن معرفی آقای خدایی به عنوان دبیر جدید جلسات حوزه معاونت پرورشی از زحمات آقای عارف غفاریان در این زمینه قدردانی شد.

از جمله مصوبات این جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* بازدید مدیرکل محترم از فرایند داوری مسابقات فرهنگی و هنری استان

* برنامه ریزی جهت افتتاح میز نماد در مرکز مشاوره امام حسین(ع) با حضور مسئولان استان و آموزش و پرورش

* تشکیل کارگروه نماز دانش آموزی با حضور معاون پرورشی و معاونتهای متوسطه و ابتدایی

* تدوین فرم بازدید از فعالیتهای ادارات مناطق مختلف استان در حوزه پرورشی