نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی نتایج آزمون سلامت روان سال 98-97

در این جلسه حاضران ضمن مرور نقاط قوت و ضعف وضعیت روانی و اجتماعی دانش آموزان بر ارائه و اجرای طرحهای موثر در راستای بهبود وضعیت سلامت روان دانش آموزان تاکید کردند.

به منظور بررسی و تحلیل مولفه های آزمون سلامت روانی اجتماعی دانش آموزان استان یزد در سال تحصیلی 98-97 جلسه ای در اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور آقای سرداری معاون محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل، آقای شایق ریاست اداره مشاوره، آقای رضائیان کارشناس مسئول مشاوره، آقای خدایی کارشناس مشاوره و خانم قانع کارشناس مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی تشکیل شد گزارش نهایی آزمون سلامت روان مورد بررسی و تحلیل واقع شد.

در این جلسه حاضران ضمن مرور نقاط قوت و ضعف وضعیت روانی و اجتماعی دانش آموزان بر ارائه و اجرای طرحهای موثر در راستای بهبود وضعیت سلامت روان دانش آموزان تاکید کردند.