نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشریح سند تحول در چهارمین نشست مشترک اداره مشاوره و دانشگاه یزد

چهارمین نشست مشترک اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش با اعضای هیات علمی دانشگاه یزد با دستور تشریح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سالن کنفرانس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد برگزار شد.

چهارمین نشست مشترک اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش با اعضای هیات علمی دانشگاه یزد با دستور تشریح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سالن کنفرانس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد برگزار شد.

در این جلسه مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توسط آقای خلیلی زارچی سرگروه آموزش ابتدایی تشریح شد.

در ادامه حاضران درباره مفاهیم مختلف این سند نظرات خود را بیان کردند.

در این نشست، خانم رادپور، آقای رضائیان، آقای خدایی، آقای خلیلی زارچی و خانم آذری فرد  به نمایندگی از آموزش و پرورش و خانم دکتر اسعدی، آقای دکتر صمدی، آقای دکتر برزگر بفرویی و خانم دکتر نادری به نمایندگی از دانشگاه یزد حضور داشتند و به بیان نظرات خود پرداختند.

بیان تجربیات مرتبط دیگر کشورها، روشهای دست یابی به پیاده سازی مناسب سند تحول، پیشنهاد حضور دائم و موردی برخی افراد در جلسات و برنامه ریزی تداوم جلسات در تابستان از دیگر برنامه های این نشست بود.