نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشریح برنامه های نمایشگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی

در جلسه ی مشترکی میان ریاست و کارشناسان اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی و نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد برنامه های نمایشگاه در شرف تاسیس پیشگیری از اعتیاد تشریح شد.

در جلسه ی مشترکی میان ریاست و کارشناسان اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی و نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد برنامه های نمایشگاه در شرف تاسیس پیشگیری اولیه از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی تشریح شد.

در این جلسه که در سالن کنفرانس مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد تشکیل شد محبوبه وفائیان نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد در سخنانی برنامه ها و آموزشهای پیشنهادی نمایشگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی را ارائه کرد و از حاضران خواست در این رابطه نظرات خود را بیان کنند.

آقای شایق ریاست اداره مشاوره نیز در این جلسه ضمن تشریح طرح "یاریگران زندگی" ابراز امیدواری کرد با پایش آسیبهای اجتماعی و ارائه طرحهای موثر در بخشهای مختلف بتوانیم در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توفیق بیشتری داشته باشیم.

در ادامه حاضران در مورد نمایشگاه فوق الذکر و طرح یاریگران زندگی به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.