نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تداوم جلسات هم اندیشی اداره مشاوره و دانشگاه یزد

لازم به ذکر است جلسات هم اندیشی اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و اعضای هیات علمی دانشگاه یزد از مدتی قبل برای بررسی مفاهیم بنیادی نظام تعلیم و تربیت آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

جلسات هم اندیشی اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی و اعضای هیات علمی دانشگاه یزد کماکان اداره دارد و حاضران با تمرکز بر دوره ابتدایی مسائل و طرحهای مهم این دوره را بررسی می کنند.

در جدیدترین دور از این جلسات پردیس آزادی دانشگاه یزد میزبان حاضران این نشست بود که طرح "جابر" را مورد بررسی و نقد قرار دادند. 

حضور یک مدیر مدرسه ابتدایی و دو دانش آموز شرکت کننده در طرح جابر از نکات مهم این جلسه بود که مورد استقبال اعضای نشست قرار گرفت.

لازم به ذکر است جلسات هم اندیشی اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و اعضای هیات علمی دانشگاه یزد از مدتی قبل برای بررسی مفاهیم بنیادی نظام تعلیم و تربیت آغاز شده و ادامه خواهد داشت.