نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل مدیرکل از عوامل ساخت برنامه تلویزیونی "زنگ مهارت"

در حاشیه برگزاری کمیته استانی هدایت تحصیلی انجام شد:

عباسعلی دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در حاشیه برگزاری کمیته استانی هدایت تحصیلی دانش آموزان با اهدای لوح تقدیر و هدیه فرهنگی از برخی عوامل فعال ساخت برنامه تلویزیونی زنگ مهارت تجلیل کرد.

این برنامه تلویزیونی در هفت قسمت 30 دقیقه ای به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان و خانواده ها با موضوع مهم انتخاب شغل و آمادگی برای برعهده گرفتن حرفه های مناسب با مشارکت صداوسیمای مرکز یزد تهیه و در هفته ی گرامیداشت معرفی مشاغل (اول تا هفتم اردیبهشت ماه 99) پخش شده است.