نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نماز جماعت با دانش آموزان سر کلاس

به ابتکار معلم کلاس سوم دبستان مهدیه یزد انجام می شود:
این مدرسه نمازخانه دارد و نماز جماعت هم در آن برگزار می شود، اما صدیقه رحیمی، آموزگار پایه سوم دبستان مهدیه ناحیه دو یزد به دلیل اینکه این کودکان تازه به سن تکلیف رسیده اند، با آنها به صورت خاص و با آموزش جزئیات، نماز و باقی مسائل را عملی کار می کند تا دانش آموزان این دروس را بهتر بیاموزند.

معلمی در دبستان ابتدایی مهدیه ناحیه 2 یزد نماز جماعت را برای آموزش، به جای نمازخانه مدرسه، سر کلاس خود برگزار می کند.

به گزارش پانا، برای پیگیری بیماری دانش آموزی به دبستان مهدیه یزد رفته بودیم که وقت نماز بود. صحنه جالبی توجه ما را جلب کرد. معلم کلاس سوم این آموزشگاه، هنگام نماز در گوشه کلاس با دانش آموزانش نماز جماعت برگزار می کند. اتفاقی درخور که تابحال چنین صحنه ای مشاهده نشده است.

این مدرسه نمازخانه دارد و نماز جماعت هم در آن برگزار می شود، اما صدیقه رحیمی، آموزگار پایه سوم دبستان مهدیه ناحیه دو یزد به دلیل اینکه این کودکان تازه به سن تکلیف رسیده اند، با آنها به صورت خاص و با آموزش جزئیات، نماز و باقی مسائل را عملی کار می کند تا دانش آموزان این دروس را بهتر بیاموزند.