نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هم اندیشی دوره آمادگی مسابقات قرآن، عترت و نماز کشوری دانش آموزی

به منظور برگزاری هرچه بهتر دوره آمادگی مسابقات قرآن، عترت و نماز کشوری دانش آموزی دوشنبه20 فروردین 97 جلسه ای با حضور برخی از دست اندرکاران در محل اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش یزد برگزار شد.

در این جلسه در رابطه با نحوه برگزاری، دستورالعمل اجرایی و ارزیابی های پایانی بحث و گفتگو شد و ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده در موارد مربوطه تصمیم گیری شد.

دوره آمادگی مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز دانش آموزی با حضور رتبه های اول، دوم و برگزیده مسابقات استانی برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان ضمن رفع اشکال، با شرایط و ضوابط مربوطه آشنا خواهند شد و در نهایت با ارزیابی انجام شده نمایندگان استان یزد جهت شرکت در مسابقات کشوری مشخص خواهند شد.

لازم به ذکر است که این دوره در روزهای 23فروردین و 13 اردیبهشت 97 مخصوص دانش آموزان دختر و در روزهای 30 فروردین و 20 اردیبهشت 97 مخصوص دانش آموزان پسر در محل دارالقرآن مرکزی استان یزد برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه: