نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه هفت قسمتی تلویزیونی برای معرفی مشاغل ساخته می شود

با همکاری صداوسیمای یزد و اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی:
در این زمینه مقرر شد اداره کل آموزش و پرورش از کادر اداری و آموزشی و مشاوره ای مستعد خود برای همکاری دعوت کند و صداوسیما نیز در مورد ساخت و اختصاص زمان پخش مناسب روزانه به این برنامه مساعدت نماید.

با هماهنگی های ایجاد شده میان معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرروش، اداره مشاوره و صداوسیمای مرکز یزد و به منظور آشنایی دانش آموزان و خانواده ها با فرایند هدایت تحصیلی و معرفی مشاغل یک برنامه تلویزیونی هفت قسمتی گفتگو محور ساخته و پخش خواهد شد.

در جلسه هماهنگی این برنامه که با حضور آقای ملانوری معاون پرورشی و فرهنگی، آقای کارآموز معاون آموزش متوسطه، آقای شایق رییس اداره مشاوره، آقای خدایی کارشناس اداره مشاوره، آقای جانب اللهی رییس مرکز مشاوره امام حسین(ع) و آقای کمال الدینی نماینده و تهیه کننده صداوسیمای مرکز یزد برگزار شد جزییات این فعالیت رسانه ای مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در این زمینه مقرر شد اداره کل آموزش و پرورش از کادر اداری و آموزشی و مشاوره ای مستعد خود برای همکاری دعوت کند و صداوسیما نیز در مورد ساخت و اختصاص زمان پخش مناسب روزانه به این برنامه مساعدت نماید.

لازم به یادآوری است که اول تا هفتم اردیبهشت ماه به عنوان هفته معرفی مشاغل نامگذاری شده و همه ساله در این ایام فعالیتهایی جهت انتخاب صحیح و آگاهانه تحصیلی و شغلی دانش آموزان در دستور کار قرار می گیرد.