نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی آسیبهای دانش آموزی استان در نشست شورای آموزش و پرورش

بررسی و تحلیل آسیبهای دانش آموزی استان یزد یکی از دستورهای کارهای ششمین نشست شورای آموزش و پرورش استان بود که با حضور استاندار، مدیر کل آموزش و پرورش، معاونان مدیر کل و دیگر مقامات مسئول تبیین شد.

بررسی و تحلیل آسیبهای دانش آموزی استان یزد یکی از دستورهای کارهای ششمین نشست شورای آموزش و پرورش استان بود که با حضور استاندار، مدیر کل آموزش و پرورش، معاونان مدیر کل و دیگر مقامات مسئول تبیین شد.

علی سرداری اردکان معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان در این جلسه به بیان آسیبهای دانش آموزی و علل و زمینه های آن پرداخت و برنامه های این معاونت را برای پیشگیری، کنترل و درمان اعلام کرد.

همچنین محمدعلی شایق رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی نیز در سخنانی به آسیبهای شایع در فضای دانش آموزی استان اشاره کرد و نتایج غربالگری اخیر این اداره را در موضوع چالشهای اجتماعی در سه محور آزمون سلامت روانی اجتماعی، بازدیدهای میدانی و آمار و اطلاعات مراکز و هسته های مشاوره تشریح کرد.