نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان اداره مشاوره از مرکز بیماریهای رفتاری

در این بازدید فعالیت بخشهای مختلف این مرکز توسط مسئولان مربوطه تشریح شد و زمینه های همکاری متقابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کارشناس مسئول و کارشناس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مرکز رفرانس و مشاوره بیماریهای رفتاری بازدید کرده و در جریان روند فعالیتهای این مرکز بهداشتی قرار گرفتند.

در این بازدید فعالیت بخشهای مختلف این مرکز توسط مسئولان مربوطه تشریح شد و زمینه های همکاری متقابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مرکز رفرانس و مشاوره بیماریهای رفتاری از سال 1384 توسط مرکز بهداشت شهرستان یزد افتتاح شده و در زمینه تشخیص برخی موارد مانند ایدز و هپاتیت به فعالیت می پردازد.

این مرکز دارای آزمایشگاه و روانشناس بالینی است و خدمات خود را به شکل رایگان به شهروندان ارائه می‌دهد.