نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل از اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان

آقای ملانوری معاون محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان با همراهی رییس اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی از اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان یزد بازدید به عمل آورد.

آقای ملانوری معاون محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان باهمراهی رییس اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی از اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان یزد بازدید به عمل آورد.
در این برنامه که با هدف آشنایی با فعالیت های این تشکل دانش آموزی و به منظور همکاری هرچه بیشتر و استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در اداره کل آموزش و پرورش استان و نیز اتحادیه انجمن های اسلامی برگزار شد, بر ضرورت همکاری متقابل اردوگاه ها و کانون های فرهنگی تربیتی با این تشکل تأکید گردید.
در این بازدید آقای میرشریف رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان ضمن معرفی این تشکل به تشریح فعالیت ها و اقدامات و برنامه های سالانه آن پرداخت.
همچنین آقای ملانوری ملانوری معاون پرورشی و فرهنی استان نیز ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط این تشکل بر ضرورت همکاری و استفاده از ظرفیت های موجود در جهت تحقق هرچه بیشتر سند تحول بنیادین و ارائه خدمات به دانش آموزان تأکید نمود.