نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پرورشی از روند داوری آثار جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان استان

با حضور در سینما دانش آموز صورت گرفت:
در این بازدید وی با حضور در جمع داوران و عرض خداقوت و تقدیر از آنان از نزدیک در جریان کیفیت و کمیت آثار راه یافته به مرحله استانی قرار گرفت.

حسینعلی ملانوری شمس معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش با حضور در سینما دانش آموز از روند داوری آثار دانش آموزی راه یافته به مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استان بازدید کرد.

در این بازدید وی با حضور در جمع داوران و عرض خداقوت و تقدیر از آنان از نزیدک در جریان کیفیت و کمیت آثار راه یافته به مرحله استانی قرار گرفت.

در این دیدار آقایان پناهی کارشناس مسئول فرهنگی و هنری، تقوایی مسئول سینما دانش آموز و خدایی کارشناس مشاوره معاون پرورشی را همراهی کردند.

لازم به ذکر است مسابقات استانی فرهنگی و هنری دانش آموزان استان امسال به دلیل شیوع کووید19 به شکل غیر حضوری در سینما دانش آموز برگزار شده است که نفرات برگزیده در بخشهای مختلف به زودی معرفی خواهند شد.