نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون، روسا و کارشناسان حوزه پرورشی استان از شهرستان بهاباد

معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در راس هیاتی از روسا و کارشناسان این حوزه از فعالیتها و اقدامات آموزش و پرورش در شهرستان بهاباد بازدید به عمل آورد.

معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در راس هیاتی از روسا و کارشناسان این حوزه از فعالیتها و اقدامات آموزش و پرورش در شهرستان بهاباد بازدید به عمل آورد.

در این بازدید یک روزه گروه معاونت پرورشی ضمن حضور در مدارس مختلف این شهرستان در جمع دانش آموزان و فرهنگیان بهاباد حضور یافته و اقدامات و برنامه های پرورشی انجام شده را ارزیابی کردند.

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیران و معاونان مدارس بهاباد، حضور در جشنواره دستاوردهای انقلاب در شهرستان بهاباد، حضور در جمع مشاوران شهرستان و حضور در جلسه کاری ارزیابی فعالیتهای فرهنگی شهرستان بهاباد از دیگر برنامه های این بازدید یک روزه بود.

لازم به ذکر است که در این بازدید خانم رادپور ریاست اداره مشاوره، آقای زارعشاهی ریاست اداره امور تربیتی، آقای غفاریان ریاست اداره قرآن، آقای قانعی رییس هیات رسیدگی به تخلفات اداری، آقای خدایی کارشناس مشاوره و آقای دهقانی کارشناس امور تربیتی، آقای سرداری را همراهی می کردند.