نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون، روسا و کارشناسان حوزه پرورشی استان از شهرستان اشکذر

با هدف ارزیابی فعالیتها و هم افزایی برنامه ها صورت گرفت:
درا ین بازدید یک روزه گروه معاونت پرورشی ضمن حضور در برخی مدارس شهرستان و دیدار با فرهنگیان و دانش آموزان در جلسه ای با حضور مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر و معاونان وی مسائل و مشکلات پیش رو را مورد ارزیابی قرار دادند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در راس گروهی از روسا و کارشناسان حوزه پرورشی استان از شهرستان اشکذر بازدید نمود.

دراین بازدید یک روزه گروه معاونت پرورشی ضمن حضور در برخی مدارس شهرستان و دیدار با فرهنگیان و دانش آموزان در جلسه ای با حضور مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر و معاونان وی مسائل و مشکلات پیش رو را مورد ارزیابی قرار دادند.

در حاشیه ی این دیدارعلی سرداری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل در جمع مدیران ،مشاوران،مربیان و معاونین تربیتی مدارس این شهرستان به اهمیت و جایگاه تربیت دانش آموزان دراین دوره و عزم و اراده همگانی ائم از مدیر،مربی،معلم ،خانواده و سایرعوامل درمرتفع نمودن چالش های تربیتی اشاره نمود. وی برداشتن دیوار بین تعلیم و تربیت را ضرورتی انکارناپذیر دانسته و خواستار فعال شدن همه همکاران و دانش آموزان درزمینه شناسائی مشکلات و اقدام عملی درجهت برطرف نمودن آنها درسطح مدارس و اجتماع شد. ایشان شناخت درست مشکلات تربیتی را از جمله مسائلی دانست که میتواند در رفع آنها موثر باشد.

لازم به ذکر است در بازدید یک روزه حوزه معاونت پرورشی اداره کل ازاین شهرستان آقای زارعشاهی رییس اداره امور تربیتی، آقای غفاریان رییس اداره قرآن عترت و نماز، آقای انتظاری رییس اداره فرهنگی و هنری، آقای کریمی کارشناس مسئول فعالیتهای اردویی، آقای شمس الدینی کارشناس اردویی و آقای خدایی کارشناس مشاوره حضور داشتند.