نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل از اردوگاه شهید رجایی یزد

در این بازدید از اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه,تعمیرات و بهسازی اردوگاه و ساختمان در حال ساخت آمفی تئاتر,استخر در حال تعمیر و ... بازدید به عمل آمد.

دکتر دانافر مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان یزد به همراه معاونان توسعه منابع و پشتیبانی و پرورشی و فرهنگی و همچنین ذیحساب این اداره کل و رئیس سازمان دانش آموزی استان از مجموعه اردوگاهی فرهنگی تربیتی و رفاهی شهید رجایی یزد بازدید کردند.
در این بازدید از اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه,تعمیرات و بهسازی اردوگاه و ساختمان در حال ساخت آمفی تئاتر,استخر در حال تعمیر و ... بازدید به عمل آمد.
مدیرکل آموزش و پرورش در این بازدید ضمن سپاس از تلاشهای صورت گرفته بر نقش مهم اردوگاه ها در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و نیز اهمیت اردوهای دانش آموزی تأکید نمود.
حاضران در این بازدید ضمن بررسی مشکلات پیش رو، بر تسریع اقدامات صورت گرفته و رفع موانع موجود و زمین های مالی و عمرانی تأکید کردند.