نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزه های قرآنی، مهارتهای زندگی و نشاط

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش سه استراتژی اصلی حوزه پرورشی را تشریح کرد:
وی توسعه فعالیت‌های قرآنی و توجه به آموزه‌های قرآنی، آموزش مهارت‌های زندگی و ایجاد شادابی، نشاط و امید در بین دانش‌آموزان را سه استراتژی اصلی در حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی دانست.

"مسعود شکوهی" مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش در همایش بزرگ معاونان و مربیان پرورشی و مشاوران یزد گفت: لازمه تربیت موفق و خروجی‌های کارآمد از نظام آموزش‌وپرورش کشور توجه به همه ابعاد آموزشی، پرورشی و بالأخص تربیتی است.

وی توسعه فعالیت‌های قرآنی و توجه به آموزه‌های قرآنی، آموزش مهارت‌های زندگی و ایجاد شادابی، نشاط و امید در بین دانش‌آموزان را سه استراتژی اصلی در حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی دانست.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه در تعلیم و تربیت تمام عوامل از مدیر تا خدمتگزار مدرسه تأثیرگذار هستند گفت: هیچ‌کس نباید تصور کند که مسئول تربیت در آموزش‌وپرورش تنها بخش پرورشی و تربیتی است بلکه این حوزه  پیش از آن‌که بخواهد مجری باشد وظیفه راهبری و برنامه‌ریزی تربیتی را دارد.

وی افزود: اینکه ما ساعت ها در وصف تربیت صحبت کنیم اما در عمل اتفاقی و توجه ای نشود ما به هدف اصلی خود نمی رسیم و باید فعالیت ها از مرحله حرف و نظر به مرحله عمل درآید تا در امور به موفقیت دست بیابیم.

این مقام مسئول اظهار داشت: اکنون باید آسیب های نظام آموزش و پرورش و به تبع آن حوزه امور تربیتی که مولد انقلاب اسلامی است و اکنون چهار دهه را با فراز و نشیب های فراوان پشت سر گذاشته است  را بررسی کنیم و اگر ضعفی وجود داشته آن را رفع و تقویت کنیم.


شکوهی با اشاره به سخنان امام راحل که فرمودند اگر انسان تربیت کردید همه مشکلات حل می شود ادامه داد: این تربیت از هرکاری سخت تر است و به اعتقاد خیلی از صاحب نظران و دانشمندان، امر تربیت از حکومت داری نیز سخت تر است.

وی در پایان گفت: هرچند کار شما معاونان و مربیان پرورشی و مشاوران مدارس مشکل است و مسولیتی سنگین برعهده دارید اما بی ادعا و صادقانه خدمت می کنید.