نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز برگزاری اردوهای آموزشی فرهنگی مهدی یاوران

ریاست اداره قرآن عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان از آغاز به کار اردوی های یک روزه آموزشی- فرهنگی مهدی یاوران ویژه دانش آموزان عضو در کانونهای مهدی یاور مدارس استان یزد از تاریخ 4 تیرماه 98 خبر داد.

ریاست اداره قرآن عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان از آغاز به کار اردوی های یک روزه آموزشی- فرهنگی مهدی یاوران ویژه دانش آموزان عضو در کانونهای مهدی یاور مدارس استان یزد از تاریخ 4 تیرماه 98 خبر داد.

به گفته سعید غفاریان در این اردوها مخاطبان از کارگاه های معارف مهدوی، شیوه نامه عملیاتی طرح تربیت مهدوی و همچنین کارگاه های بازی محور و جنگ شاد مهدوی بهره مند خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد این اردوهای  یک روزه  طبق زمان بندی اعلام شده از طرف مناطق در تیر و مردادماه 98 برگزار می شود.