نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه ها

  • نکته مهم: در صورت انتخاب تواشیح عظیم الملک اجرای برنامه باید بدون موسیقی باشد و در صورت اجرا با موسیقی اثر داوری نخواهد شد و از دور مسابقات حذف خواهد شد.